ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ
 ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน
 ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

 
 เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) 
ประจำปีการศึกษา 2563
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563
เปิดภาคเรียน 3 พฤษภาคม 2563
 
*** ไม่กระทบงานประจำที่ทำหรือใครว่างงานอยู่ก็เรียนได้ ***
 
สถานการณ์ไวรัส Covid -19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันธุรกิจอื่นอาจชะลอตัวหรือปิดกิจการแต่ธุรกิจด้านบริการสุขภาพยังคงต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน


สมัครเรียนโทรเบอร์นี้ค่ะ
086-318-0985 หรือ 086-531-6530

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530