ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
 พูดคุยกันที่Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ
 ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน
 ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

ภาคปกติ รุ่นที่ 35/2558 : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 5 เมษายน 2558
   เปิดเรียนวันที่ 6 เมษายน 2558
---------------------------------------------------------------------------
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35-2/2558 : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 
4 เมษายน 2558
เปิดเรียนวันที่ 5 เมษายน 2558
*** ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำ ***

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน

สมัครด่วน : 02-300-0747
086-318-0985 หรือ 086-531-6530

 -- ไม่ต้องหางานเอง --
สถานประกอบการจองตัวทำงานขณะเรียน

สมัครวันนี้เลือกที่ฝึกเพื่อทำงานได้ค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะ

" สอนให้คุณเป็นมืออาชีพ ต้องที่โรงเรียนสุธารักษ์บริบาลค่ะ"

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530