ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
 พูดคุยกันที่ Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน  ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

เปิดเรียนรุ่นที่ 32 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2557
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 4 สิงหาคม 2557

รุ่นพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 31 กรกฎาคม 
2557
สมัครเรียน พร้อมเริ่มเรียนได้ทันที


ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน

สมัครด่วน : 02-300-0747

086-318-0985 หรือ 086-531-6530

ไม่ต้องหางานเอง
สถานประกอบการจองตัวทำงานขณะเรียน

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530