ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
 พูดคุยกันที่ Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน  ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน รุ่นที่ 33/2557

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557 

เปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 
----------------------------------------------------------

ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 
31 ตุลาคม 2557
 
สมัครเรียน พร้อมเริ่มเรียนได้ทันที
**ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำ**

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน

สมัครด่วน : 02-300-0747

086-318-0985 หรือ 086-531-6530

ไม่ต้องหางานเอง
สถานประกอบการจองตัวทำงานขณะเรียน

 

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530