ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ
 ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน
 ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 41-2 / 2559 : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันนี้ -  2 กรกฎาคม 2559
 
เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
 
*** ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำ ***

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน

#‎เรียนกับโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ดียังไงมาไขข้อมูลกันเลยค่ะ

- เรียนแล้วจบมามีงานทำ 100%
- เลือกเรียนได้ทั้งภาคปกติ (เรียน จ.-ศ.) และภาคพิเศษ
  (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
- ค่าเล่าเรียนถูก และสามารถแบ่งชำระได้
- กิจกรรมการเรียนการสอนเข้มข้น และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่าง
  ทั่วถึง
- จำกัดจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อรุ่น เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ ด้าน
   การเรียนการสอน
- เรียนจริงและได้ปฏิบัติจริงทุกเนื้อหาและทั่วถึงทุกคน
- สามารถเลือเลือกที่ฝึกงานได้
" สอนให้คุณเป็นมืออาชีพ ต้องที่โรงเรียนสุธารักษ์บริบาลค่ะ"

สมัครเรียนโทร : 02-300-0747

086-318-0985 หรือ 086-531-6530

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530