ผู้ช่วยพยาบาล - เรียนผู้ช่วยพยาบาล - สอนผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล : เปิดสอนวิชาชีพ "ผู้ช่วยพยาบาล" โดยจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับแสวงหาความรู้ และภูมิปัญญาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้จากวิชาชีพดังกล่าวนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนกับเราสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะในความเหมือนที่แตกต่างคุณจะมีความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอน

 ความสำเร็จของรุ่นพี่
 บุคลากรของโรงเรียน
 พูดคุยกันที่ Facebook
 ตำแหน่งงานว่างที่รอคุณ ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียน  ข้อมูลกู้ยืมเรียนกับ  ธกส.

ภาคปกติ : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2558
   รุ่น 34/2557 - เปิดเรียนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
---------------------------------------------------------------------------
ภาคพิเศษ : เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวันนี้ - 
31 มกราคม 2558
สมัครเรียน พร้อมเริ่มเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2558
*** ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำ ***

ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครูผู้สอน

สมัครด่วน : 02-300-0747
086-318-0985 หรือ 086-531-6530

 -- ไม่ต้องหางานเอง --
สถานประกอบการจองตัวทำงานขณะเรียน

สมัครวันนี้เลือกที่ฝึกเพื่อทำงานได้ค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะ

" สอนให้คุณเป็นมืออาชีพ ต้องที่โรงเรียนสุธารักษ์บริบาลค่ะ"

Copyright © โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โทร. 02-300-0747, 086-318-0985, 086-531-6530